Det här träslaget är hårt och trädet växer i Sverige. Det är ett lövträd och kan bli väldigt gammalt. Vad heter träslaget? *

Ek

Vad heter träslaget? *

Furu1

Denna plåt består av en metall som är ett grundämne och förkortas Cu. Vilken är metallen? *

Kopparplåt

Denna plåt består av en blandning av koppar och zink. Vad kallas plåten? *

Mässingplåt

Vad ser du på bilden *

gångjärn

Det du ser på bilden kallas ibland för kryssfanér men det kallas också för? *

Furuplywood

Vad ser du på bilden? *

träskruv försänkt

Träslaget på bilden är mjukt och lämpar sig därför bra till att tälja och skära reliefer i. Vad heter träslaget? *

Lind

Vad ser du på bilden? *

Rundstav

Det här träslaget kommer från ett träd som har en bark som kallas för näver. Vad heter träslaget? *

Björk4